Hledáš novou pracovní příležitost v IT? Chceš pracovat s nejmodernějšími technologiemi a máš kladný vztah ke sportu? Chceš dostat příležitost nahlédnout do zázemí profesionálních fotbalových klubů? Pak jsi ideální kandidát! Staň se součástí PANORIS a podílej se s námi na poskytování inteligentních systémů pro záznam videa pro sportovní akce!

Kdo jsme?

Jsme na trhu již 15 let. Hned od začátku se nám podařilo získat nejexkluzivnější zahraniční klienty a nyní máme za sebou již stovky instalací po celém světě. Na stadionech v sedmi evropských ligách máme naše systémy. Z domácích klubů úzce spolupracujeme mimo jiné s AC Sparta Praha či SK Slavia Praha. Více informací zde: Napsali o nás

Koho hledáme?

Chcete pracovat pro společnost spojenou s nejlepšími kluby po celém světě a vidět přímý dopad své práce? Máte rádi výzvy a chcete se posunout dál? Chcete pracovat v mladém dynamickém kolektivu, kde budete mít prostor pro seberealizaci? Pokud ANO, jste naše osoba.

Co s námi budete dělat?

 • Povedete technický tým, který má na starosti fungování našich systémů u zákazníků.
 • Budete analyzovat a řešit technické problémy související s provozem našich systémů.
 • Budete mít na starosti implementaci a zajištění fungování projektů u zákazníků.
 • Součástí bude spolupráce s oddělením prodeje a vývoje.
 • Zajistíte výrobu, instalaci a servis systémů u zákazníků společně se svým týmem.
 • V rámci projektů budete mít příležitost cestovat po celém světě a získat pohled do pozadí fungování profesionálních fotbalových klubů.

Co od vás očekáváme?

 • Technické vzdělání.
 • Zkušenosti v IT oboru min. 2 roky.
 • Zkušenosti s vedením menšího týmu lidí.
 • Jste schopni plně organizovat a dokončit přidělené projekty.
 • Přehled v oblasti IT, administrace Windows a macOS, znalost počítačových sítí.
 • Komunikativní angličtina (většina zákazníků je ze zahraničí).
 • Skupinový B průkaz (aktivní řidič).

Co nabízíme?

 • Získáte znalosti a zkušenosti v oblasti moderní technologie ve sportu, která má skvělou budoucnost, a stanete se odborníkem v tomto oboru.
 • Flexibilní pracovní doba, stravenky, 5 týdnů dovolené, možnost občasné práce z domova, firemní tarif, firemní telefon a laptop, káva na pracovišti je samozřejmostí.
 • Příjemné pracovní prostředí v moderních kancelářích Jihomoravské inovační centrum (JIC) v Technologickém parku v Brně.

A co ještě?

 • Pokud budete chtít, nabídneme vám možnost účasti na zajímavých akcích, seminářích, konzultacích s odborníky v mnoha oblastech a možnost využití kreativní dílny v rámci FabLab, která je hned vedle nás (https://www.fablabbrno.cz/).
 • Jsme malá společnost, můžeme se dohodnout na všem, a jsme otevření novým možnostem.

Chcete se setkat osobně nebo máte objasňující otázku?

Pošlete nám svůj životopis nebo odkaz na váš profil na LinkedIn: info@panoris.com.


Who are we?

We have been on the market for 15 years. The company under the business name Camvision, s.r.o. was founded in 2007, when it was dedicated to the use of computer vision and camera systems. The turning point came in 2013, when we decided to start developing a new unique product focused on sports. Right from the beginning we managed to get the most exclusive foreign clients, such as Feyenoord Rotterdam in the Netherlands or Rapid Vienna. And with the success came the rebrand of the name to PANORIS.

Today we have hundreds of installations all over the world from neighbouring Austria, Slovakia, Germany, Switzerland to the Netherlands, China and South Korea. On the domestic market, we work closely with AC Sparta Praha and SK Slavia Praha.

Who are we looking for?

Do you want to work for a company that's connected to top clubs around the world and where you can see the direct impact of your work and have your voice heard? Do you like a challenge and want to push yourself further? Do you want your work to be properly valued and have room for self-fulfilment? Are you proactive, independent, reliable, caring and able to delegate to a team of people? If YES you are our person.

What you'll be doing with us?

 • You will lead the technical team responsible for the operation of our customer systems.
 • You will analyse and resolve technical issues related to the operation of our systems.
 • You will be in charge of installation, maintanance and service of customer's systems together with your team.
 • You will cooperate with the Sales and Development department on projects.
 • As part of the projects you will have the opportunity to travel the world and get an insight into the background of professional football clubs.

What do we expect from you?

 • Technical education
 • Experience in technical field min. 2 years
 • Experience in people management
 • You are able to completely organize and complete the assigned projects
 • Overview in the IT field, Windows and macOS administration, knowledge of computer networks
 • Communicative English (most customers are from abroad).
 • Group B licence (active driver)

What do we offer?

 • Flexible working hours, meal vouchers, 5 weeks of holiday, possibility of occasional work from home, company tariff, company phone and laptop, coffee at the workplace is a matter of course
 • Pleasant working environment in the modern offices of the South Moravian Innovation Centre (JIC) in the Technology Park in Brno

And what else?

 • If you want, we will offer you the opportunity to participate in interesting events, seminars, consultations with experts in many fields and the opportunity to use the creative technical workshop within FabLab, which is located right next to us (https://www.fablabbrno.cz/).
 • We are a small company, we can agree on everything and we are open to new possibilities.

Do you want to meet in person or have a clarifying question? Let us know about yourself and email us at info@panoris.com Send us your CV or a link to your LinkedIn profile - we will reply to everyone. No endless interviews - with us, the path to the people you normally talk to is short.